Referenties

Referentie

De Bascule werkt met SCOL

‘Sinds 2008 werken we in de groepen 3 t/m 8 met de Sociale Competentie Observatielijst (SCOL) . Hiermee krijgen we een goed zicht op de ontwikkeling van  de sociale competentie, het welbevinden en de sociale veiligheid van onze kinderen. Wij vinden het als school namelijk ontzettend belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld te hebben van onze leerlingen. Dat is ook precies de reden waarom we gestart zijn met de SCOL en de LeerlingSCOL.

Lees verder
Referentie

Arianes ervaringen met de SCOL

Vanuit onderzoek weten we dat gericht onderwijs in sociaal emotioneel leren goed is voor de sociale, cognitieve en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen. De SCOL is een mooi instrument waarmee je de resultaten van leerlingen op het gebied van sociale competenties kunt monitoren, en een goede tool om vast te stellen of je onderwijs voldoende is afgestemd op de leerlingen.

Lees verder
Referentie

Chris van de Wiel over Klimaatschaal

Wanneer er een hulpvraag komt vanuit de school of van een docent in verband met een moeilijke klas of leerling, dan zet hij de Klimaatschaal in om de oorzaak van de problemen te analyseren. Hij richt zich vooral op het begeleiden en coachen van docenten.

Lees verder
Referentie

Henk van der Pas over Klimaatschaal

Henk ontdekte in 2011 de Klimaatschaal. Hij werd getroffen door het feit dat leerlingen een terugkoppeling mochten geven over het functioneren van leerkrachten in de klas (orde en interactie).

Lees verder