Arianes ervaringen met de SCOL

De SCOL

Ariane van Dijk is senior onderwijsadviseur bij de CED Groep en begeleidt veel scholen bij het werken met de SCOL. Zij deelt hier haar ervaringen.

‘Vanuit onderzoek weten we dat gericht onderwijs in sociaal emotioneel leren goed is voor de sociale, cognitieve en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen. De SCOL is een mooi instrument waarmee je de resultaten van leerlingen op het gebied van sociale competenties kunt monitoren, en een goede tool om vast te stellen of je onderwijs voldoende is afgestemd op de leerlingen’, zo start Ariane.

Wat wil je?

‘Bepaal, voordat je met de SCOL start, wat je belangrijk vindt in je onderwijs in sociaal emotioneel leren. Wat wil je leerlingen leren op dit gebied? Verstaan we als team allemaal hetzelfde onder sociaal competent gedrag? Aan welke doelen willen we werken en hoe geven we daar instructie op? Denk hier eerst met elkaar over na’, adviseert Ariane.
Om gericht aan doelen te werken kan een school gebruik maken van de acht leerlijnen die als onderlegger gebruikt worden bij de SCOL. Deze leerlijnen corresponderen met de acht categorieën van de SCOL (zie hiervoor blz. 1 in de brochure).

Een implementatietraining bij de start kan helpen om de SCOL-vragen eenduidig in te vullen. Uit ervaring weet Ariane dat dit een heel zinvolle sessie is.

Wat zie je?

De 27 vragen die de leerkracht invult, gaan over concreet observeerbaar gedrag. ‘Bedenk steeds of het gedrag dat de leerling laat zien leeftijdsadequaat is, of het competent gedrag is en hoe vaak je dit competente gedrag ziet. In de trainingen laten we de leerkrachten zien dat je bij elke vraag een toelichting in de SCOL kunt aanklikken en dat het belangrijk is dat je deze toelichting goed leest’.

De overzichten op groeps- en leerlingniveau geven veel informatie. Met het groepsoverzicht heb je in één oogopslag een beeld over het functioneren van de groep: welke categorieën worden voldoende gescoord en wat zijn de resultaten van de individuele leerlingen?

Wat doe je dan?

Sociaal leren doe je niet alleen, dat gebeurt binnen de groepscontext. Daarom vinden wij het belangrijk dat de leerkracht allereerst de resultaten op groepsniveau bekijkt en de interventies voor de groep vaststelt. Vanuit het groepsoverzicht klikt de leerkracht door naar een korte samenvatting van alle gegevens en handelingsadviezen en bepaalt vervolgens waar de accenten moeten liggen in de volgende schoolperiode. Tevreden? Dan vooral doorgaan op de ingeslagen weg. Heeft de groep meer nodig? Bijvoorbeeld meer leertijd? Meer instructie? Meer feedback? Bepaal dan je interventies, waarbij je rekening houdt met de juiste beïnvloedbare factoren. Net zoals je dat doet bij bv. rekenen.

Als tweede stap kijk je naar de gegevens van de individuele leerling en besluit je welke stappen voor deze leerling nodig zijn.

Tenslotte

‘Als een school op deze wijze de SCOL kan inbedden in zijn visie en werkwijze ten aanzien van sociaal emotioneel leren, haalt de school het beste uit de mogelijkheden van de SCOL’, zo besluit Ariane.