Chris van de Wiel over Klimaatschaal

Chris van de Wiel is begeleider Passend Onderwijs en PBS coach (Positive Behavior Support) op twee locaties van het Merletcollege. Hij werkt vanuit het Samenwerkingsverband Nijmegen binnen het Voortgezet onderwijs, waar hij de Klimaatschaal gebruikt als onderzoeksinstrument in alle leerjaren van het VO, van VMBO t/m VWO.

“Je weet meteen of je het gesprek met de leerling of met de docent aan moet gaan.

Wanneer er een hulpvraag komt vanuit de school of van een docent in verband met een moeilijke klas of leerling, dan zet hij de Klimaatschaal in om de oorzaak van de problemen te analyseren. Hij richt zich vooral op het begeleiden en coachen van docenten.

Afname

Chris kent de Klimaatschaal via het netwerk van Positive Behavior Support-coaches. Hij werkt er nu al 8 jaar mee. Hij neemt de Klimaatschaal meestal maar één keer af, tussen de herfst- en kerstvakantie. Dit levert hem voldoende inzicht op om gericht aan de slag te gaan en om de situatie in de klas te verbeteren. De leerlingen vullen de Klimaatschaal in op hun eigen telefoon. De Klimaatschaal dient als de SVL-lijst (schoolvragenlijst) en geeft Chris informatie over hoe de leerlingen zich voelen in de klas, dus of de groepsvorming redelijk gelukt is.

Veel resultaten

Chris gebruikt verschillende onderdelen van de Klimaatschaal. Hij werkt veel met de SIGA, de signaleringslijst voor probleemgedrag van leerlingen, maar altijd in combinatie met de afname van de Klimaatschaal zelf. Na de afnames worden de resultaten besproken met het team, de mentor en de docenten. “De vraag kan één leerling betreffen en hij kan eindigen met een gesprek met alle docenten en afname en analyse van de hele klas.”

In actie

Komt er een groot verschil uit tussen de visie van de leerlingen en de docent, dan bespreekt hij dit met de docent. Dit stimuleert de docent om te bedenken waar dat verschil vandaan komt. Hierdoor wordt de docent in een activerende modus gezet.