Henk van der Pas over Klimaatschaal

Henk van der Pas is bestuurder bij Stichting Scala in Heusden. Op alle 14 PO-scholen wordt in alle groepen 5 t/m 8 de Klimaatschaal afgenomen. Sommige groepen 4 werken met Sproetje.

Henk ontdekte in 2011 de Klimaatschaal. Hij werd getroffen door het feit dat leerlingen een terugkoppeling mochten geven over het functioneren van leerkrachten in de klas (orde en interactie).

Ontwikkelingsgericht

Bij de Scala-scholen staat ontwikkelingsgericht werken hoog in het vaandel en Klimaatschaal helpt daarbij. Daarom wordt Klimaatschaal ingezet als instrument voor reflectie op de pedagogische vaardigheden van docenten. Klimaatschaal is ingebed in het hele systeem van volgen van leerlingen van de 14 Scalascholen. Henk gebruikt de Klimaatschaalresultaten om op bestuursniveau als trendanalyse te meten of een school op, onder of boven het gemiddelde presteert.

Opvolging bij de scholen

Als onderdeel van het leerlingvolgsysteem nemen de Scala-scholen verplicht twee keer per jaar de Klimaatschaal af. De resultaten leveren de school een basis van waaruit pedagogische en didactische vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden. Bij gerichte interventies bij een probleem in een groep of een terugkerend patroon bij een leerkracht kan de Klimaatschaal vaker afgenomen worden. Bijvoorbeeld elke 2 maanden, zodat op tijd een bepaalde ontwikkeling gesignaleerd wordt.

Verbeterinstrument

Klimaatschaal is inmiddels goed ingeburgerd, waardoor de leerkrachten een Klimaatschaalafname ervaren als instrument om te verbeteren. De uitkomsten ervan bespreekt de leerkracht dan ook met de ib’er en de schooldirecteur. De Klimaatschaal geeft een goed beeld van de kwaliteit van het leerkrachthandelen.

Praktische tips

  • De scholen werken met de leerling- en leerkrachtvragenlijsten van Klimaatschaal en soms ook de SIGA. De online afname wordt buiten het klaslokaal gedaan op een pc met een ondersteuner in de buurt.
  • Klimaatschaal altijd combineren met een inhoudelijke gesprek over de interpretatie van de scores, want bijvoorbeeld hoogbegaafde leerlingen kunnen lager scoren terwijl de sfeer in de klas goed is. Dit komt omdat zij de betekenis van vragen anders interpreteren.
  • Bij invoering zal er onder een deel van de collega’s weerstand zijn. Zet door, want uiteindelijk levert de Klimaatschaal veel inzicht op in de pedagogische bekwaamheden van leerkrachten, waarmee je uitstekend ontwikkelingsgericht kunt gaan werken.
  • De Handelingswijzer is eenvoudig om in te zetten voor de leerkrachten. Hiermee kunnen ze ideeën opdoen voor activiteiten in de klas.