ESIS voor bestuurders

Met handige dashboards voor inzicht en overzicht

Met het Dashboard Managementinformatie kunnen bestuurders en medewerkers op bestuursniveau (bovenschoolse kwaliteitsmedewerker en controllers) de ontwikkelingen binnen het bestuur als geheel volgen en analyseren. Het centrale dashboard toont per domein (Leerlingen, Tussenresultaten, Uitstroom en eindopbrengsten en Onderwijs en dossier) indicatoren die een signalerende functie hebben en een eerste globale indruk geven van de stand van zaken binnen het bestuur. Met de analyses kun je inzoomen op de data. De analyses bieden je tal van mogelijkheden om op basis van specifieke vragen eigen analyses te maken van de gegevens van het bestuur.

ESIS faciliteert, door haar modulaire en open structuur alle rollen binnen de onderwijsorganisatie om het onderwijsondersteunend systeem maximaal te laten aansluiten op het gekozen onderwijsproces.