ESIS voor intern begeleiders

Module Dossier

Met de module Dossier heb je een rijk instrument tot je beschikking om dossiers van de leerlingen op te stellen, te onderhouden en te analyseren.

Zo kunt je het dossier doorzoeken van een individuele leerling, maar ook de dossiers van alle leerlingen in één of meer groepen of van de gehele school. Op groeps- of schoolniveau kunt je analyses maken van allerhande typen registraties in je dossier, afhankelijk van de manier waarop je het dossier inricht: hoeveel leerlingen hebben er dyslexie, welke incidenten zijn er het afgelopen half jaar voorgevallen in de bovenbouw, voor welke leerlingen is er contact geweest met een bepaalde begeleidingsdienst.

Dashboard Managementinformatie

Met het Dashboard Managementinformatie kunnen intern begeleiders de ontwikkelingen binnen de vestiging volgen en analyseren. Het centrale dashboard toont per domein (Leerlingen, Tussenresultaten, Uitstroom en eindopbrengsten en Onderwijs en dossier) indicatoren die een signalerende functie hebben en een eerste globale indruk geven van de stand van zaken binnen de vestiging. Met de analyses kunt je inzoomen op de data. De analyses bieden je tal van mogelijkheden om op basis van specifieke vragen eigen analyses te maken van de gegevens van uw vestiging.

Module Groepsplannen

De module Groepsplannen ondersteunt leerkrachten bij het opbrengstgericht werken met groepsplannen volgens de cyclus Waarnemen-Begrijpen-Plannen- Uitvoeren.
De module kent een duidelijk samenhang met het Ontwikkelingsperspectief. Er is een volledige integratie met het leerlingdossier, waarin alle individuele informatie uit de groepsplannen per leerling geordend en inzichtelijk gemaakt wordt. Hierdoor is de module Groepsplannen een krachtig, efficiënt en tijdbesparend instrument.