ESIS voor leerkrachten

Dashboard Mijn groep

Dashboard Mijn Groep is de centrale plaats in ESIS voor de leerkracht.

Het dashboard biedt de leerkracht direct overzicht, maar is ook de centrale plaats van waaruit hij navigeert naar de verschillende functies in ESIS en waar hij weer naar terugkeert. Ook biedt het dashboard de mogelijkheid om in te zoomen op informatie en informatie af te drukken.

Het dashboard toont kolommen met informatie per leerling uit verschillende modules en onderdelen van ESIS: uit de leerlingadministratie, het leerlingdossier, groepsplannen, ontwikkelingsperspectief en toetsen. Je kan vanuit het dashboard overschakelen naar het leerproces-dashboard, dat je de vorderingen in de methode of de educatieve applicatie toont.

Module Schoolrapport

Kinderen willen graag laten zien waar ze goed in zijn. Met de module ESIS Schoolrapport stel je in een handomdraai het leerlingrapport samen. Het bespaart enorm veel tijd. Het schoolrapport in ESIS heeft niet een vast formaat. Je kunt helemaal zelf bepalen hoe het Schoolrapport eruit moet zien. Het is immers jullie unieke visitekaartje.

Module Dossier

Met de module Dossier heb je een rijk instrument tot uw beschikking om dossiers van je leerlingen op te stellen, te onderhouden en te analyseren.

Zo kun je het dossier doorzoeken van een individuele leerling, maar ook de dossiers van alle leerlingen in één of meer groepen of van de gehele school. Op groeps- of schoolniveau kunt je analyses maken van allerhande typen registraties in uw dossier, afhankelijk van de manier waarop je het dossier inricht: hoeveel leerlingen hebben er dyslexie, welke incidenten zijn er het afgelopen half jaar voorgevallen in de bovenbouw, voor welke leerlingen is er contact geweest met een bepaalde begeleidingsdienst.

Module Groepsplannen

De module Groepsplannen ondersteunt leerkrachten bij het opbrengstgericht werken met groepsplannen volgens de cyclus Waarnemen-Begrijpen-Plannen- Uitvoeren. De leerkracht analyseert met behulp van de module de resultaten en onderwijsbehoeften binnen de groep, deelt de leerlingen in bij niveaugroepen binnen de groep en plant het onderwijsaanbod voor de diverse niveaugroepen.

De module kent een duidelijk samenhang met het Ontwikkelingsperspectief. Er is een volledige integratie met het leerlingdossier, waarin alle individuele informatie uit de groepsplannen per leerling geordend en inzichtelijk gemaakt wordt. Hierdoor is de module Groepsplannen een krachtig, efficiënt en tijdbesparend instrument.