Houvast bij uitvoering wet Burgerschap

Dinsdag 14 maart was de Landelijke IB-conferentie in Ede. Het ging onder andere over de veranderende rol van de intern begeleider. Tijdens de conferentie spraken we met kwaliteitsmedewerkers op school- en bovenschools niveau. Veel van hen zijn op zoek naar een goede manier om de resultaten van Burgerschapsonderwijs in kaart te brengen.

‘Burgerschap Meten” is een praktische tool van Rovict die je houvast geeft bij de uitvoering van de wet Burgerschap in het primair onderwijs. Je kunt de burgerschapscompetenties van leerlingen ermee inventariseren en analyseren. Het meet op drie aspecten, namelijk kennis, houding en vaardigheden. Afgezet tegen 4 sociale taken. 

Lees meer over Bugerschap meten


Voor meer informatie neem je contact op met:
Jeroen Sjerps | Senior Product Manager | jeroen.sjerps@rovict.nl | (06) 11015932