Burgerschap meten is vernieuwd

Niet alleen op inhoudelijk, maar ook op technisch vlak zijn er verbeteringen doorgevoerd in Burgerschap meten. Zo zijn het beheer en gebruik eenvoudiger, betrouwbaarder, toegankelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt.


Eén vragenlijst in 4 varianten

Waar de oude versie nog twee vragenlijsten had, één voor de leerling en één voor de docent, heeft de nieuwe versie alleen nog een leerlingvragenlijst. Deze vragenlijst is er voor zowel PO als VO in 4 varianten. Hierin zijn ook de kerndoelen van Curriculum nu meegenomen. Bepaal zelf welke onderdelen je wilt meten en kies de variant die het beste aansluit bij jouw school.

Je kunt kiezen uit de volgende varianten, waarbij Kennis en Attitude standaard onderdelen zijn en vaardigheid en schoolklimaat optioneel:

  1. Kennis en attitude (standaard)
  2. Kennis, attitude en vaardigheid
  3. Kennis, attitude, vaardigheid en schoolklimaat
  4. Kennis, attitude en schoolklimaat

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste vragenlijst? Maak gebruik van de keuzehulp.


Verschillende versies voor het VO

Omdat de vragenlijst jaarlijks kan worden afgenomen, zijn er van elke VO-variant 3 versies beschikbaar die allemaal hetzelfde meten, met anders geformuleerde kennisvragen. Zo voorkom je dat een leerling drie jaar achter elkaar exact dezelfde vragen moet beantwoorden.


Nieuw platform

De vernieuwde leerlingvragenlijst is ondergebracht in een nieuw platform. Zo wordt er nog maar één kennisvraag per pagina getoond in plaats van meerdere vragen onder elkaar. Dit maakt het rustiger voor leerlingen om te lezen. Voor degene die moeite heeft met lezen is een voorleesfunctie opgenomen.


Vernieuwd bovenschools dashboard

In de nieuwe versie is het dashboard compacter en overzichtelijker gemaakt. De resultaten worden vanaf nu uitgedrukt in percentielscores in verdeling I t/m V (20%) en weergegeven in overzichtelijke grafieken en tabellen. Deze percentielen zijn gebaseerd op een grote landelijke steekproef en maken mogelijk dat je scores kunt afzetten tegen deze landelijke groep.

Resultaten worden weergegeven op bestuurs-, school en (jaar)groepsniveau, dus niet meer op individueel leerlingniveau. Reden hiervoor is dat het voor het bepalen van het beleid interessanter is om naar scores van een groep, school of bestuur te kijken dan naar individuele scores.


Dit schooljaar nog starten met de vernieuwde versie?

Dat kan! Klik op deze link en vul het formulier in. Wij nemen contact met je op om alles in orde te maken.