Burgerschap meten is vernieuwd

Niet alleen op inhoudelijk, maar ook op technisch vlak zijn er verbeteringen doorgevoerd in Burgerschap meten. Zo zijn het beheer en gebruik eenvoudiger, betrouwbaarder, toegankelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt.


Eén vragenlijst in 4 varianten

Waar de oude versie nog twee vragenlijsten had, één voor de leerling en één voor de docent, heeft de nieuwe versie alleen nog een leerlingvragenlijst. Deze vragenlijst is er voor zowel PO als VO in 4 varianten. Hierin zijn ook de kerndoelen van Curriculum nu meegenomen. Bepaal zelf welke onderdelen je wilt meten en kies de variant die het beste aansluit bij jouw school.

Je kunt kiezen uit de volgende varianten, waarbij Kennis en Attitude standaard onderdelen zijn en vaardigheid en schoolklimaat optioneel:

  1. Kennis en attitude (standaard)
  2. Kennis, attitude en vaardigheid
  3. Kennis, attitude, vaardigheid en schoolklimaat
  4. Kennis, attitude en schoolklimaat

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste vragenlijst? Maak gebruik van de keuzehulp.


Verschillende versies voor het VO

Omdat de vragenlijst jaarlijks kan worden afgenomen, zijn er van elke VO-variant 3 versies beschikbaar die allemaal hetzelfde meten, met anders geformuleerde kennisvragen. Zo voorkom je dat een leerling drie jaar achter elkaar exact dezelfde vragen moet beantwoorden.


Nieuw platform

De vernieuwde leerlingvragenlijst is ondergebracht in een nieuw platform. Zo wordt er nog maar één kennisvraag per pagina getoond in plaats van meerdere vragen onder elkaar. Dit maakt het rustiger voor leerlingen om te lezen. Voor degene die moeite heeft met lezen is een voorleesfunctie opgenomen.


Vernieuwd bovenschools dashboard

In de nieuwe versie is het dashboard compacter en overzichtelijker gemaakt. De resultaten worden vanaf nu uitgedrukt in percentielscores in verdeling I t/m V (20%) en weergegeven in overzichtelijke grafieken en tabellen. Deze percentielen zijn gebaseerd op een grote landelijke steekproef en maken mogelijk dat je scores kunt afzetten tegen deze landelijke groep.

Resultaten worden weergegeven op bestuurs-, school en (jaar)groepsniveau, dus niet meer op individueel leerlingniveau. Reden hiervoor is dat het voor het bepalen van het beleid interessanter is om naar scores van een groep, school of bestuur te kijken dan naar individuele scores.


Docentenvragenlijst voorlopig niet beschikbaar

Omdat docenten de vragenlijst over burgerschapsgedrag alleen kunnen baseren op het gedrag dat een leerling op school vertoont én omdat gedrag moeilijker te meten is, zijn de resultaten van de docentenvragenlijst minder betrouwbaar gebleken dan die van de leerlingvragenlijst. Daarom wordt eerst verder onderzocht hoe de docentenvragenlijst zo betrouwbaar mogelijk gemaakt kan worden. Tot die tijd zal deze niet beschikbaar zijn.


Dit schooljaar nog aan de slag met de vernieuwde versie?

Vul dan het intakeformulier in en stuur deze op naar info@rovict.nl. Dan zetten we alles voor je klaar om te kunnen starten.