Burgerschap Meten

Inzicht in burgerschapscompetenties

Betrokken zijn, verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de samenleving, oog hebben voor elkaar en democratisch gezind zijn. Allemaal aspecten die te maken hebben met burgerschap en waarvan het niet vanzelfsprekend is dat iedereen deze waarden naleeft. Daarom heeft de overheid burgerschapsonderwijs verplicht gesteld.

Breng burgerschap eenvoudig in kaart

Burgerschap is een van de zaken waarover een school en bestuur zich moeten verantwoorden: hoe doen onze leerlingen het en wat betekent dat voor ons onderwijs?

Inventariseren

Met Burgerschap Meten meet je burgerschapscompetenties van je leerlingen, zo weet je waaraan je samen kunt gaan werken. Burgerschap wordt gemeten op drie aspecten: kennis, houding en vaardigheden. Deze worden op 4 verschillende schalen gescoord:

  • democratisch handelen
  • maatschappelijk verantwoord handelen
  • omgaan met conflicten
  • omgaan met verschillen

Meten op maat

Het meetinstrument meet verschillende aspecten en schalen. Sommige onderdelen zijn optioneel, waardoor een school of bestuur kan kiezen voor een samenstelling van de vragenlijst die het best past bij de eigen situatie en ambities.

Analyseren en acteren

Op school- en jaarniveau wordt voor de school zichtbaar hoe leerlingen scoren op burgerschapscompetenties en –gedrag ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Zo heb je eenvoudig een nauwkeurig en verantwoord inzicht in de burgerschapsontwikkeling van jouw leerlingen en kan, indien nodig, hier het schoolbeleid op aangepast worden.

Voor wie

Burgerschap Meten is beschikbaar voor de groepen 7 en 8 PO/SBO en de onderbouw V(S)O. Binnenkort komt ook een versie voor het MBO beschikbaar. Burgerschap Meten kent doelgroepen op 3 niveaus in de organisatie: Bestuur, Directeur en Leerkracht.

Samenwerkingspartner

De vragenlijsten zijn door de Universiteit van Amsterdam opgesteld en wetenschappelijk onderbouwd op validiteit en betrouwbaarheid. Op basis van onderzoek zijn benchmarks beschikbaar zodat jouw school zich kan vergelijken met andere scholen.

Training en ondersteuning

De CED-groep organiseert trainingen over Burgerschap Meten op maat voor jouw school. Met deze training ben je in staat om de eigen resultaten te interpreteren, zodat je deze kunt gebruiken bij de inrichting van het burgerschapsonderwijs. Lees hier meer.

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op door ons te bellen, mailen of door het formulier hiernaast in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.