Klimaatschaal - Hoe werkt het

Planmatig werken, signaleren en verbeteren

De twee delen van de vragenlijst Klimaatschaal worden met elkaar vergeleken: de ervaring van de docent met de beleving van de leerlingen. Klimaatschaal geeft de docent feedback en reflectie op zijn of haar didactische en pedagogische vaardigheden. De vragenlijst is in 10 minuten in te vullen.

De scores van Klimaatschaal worden gecategoriseerd in de volgende 4 clusters:

 • Kwaliteit onderlinge leerlingenrelaties
 • Sfeer in de klas
 • Orde in de klas
 • Kwaliteit van de interactie van de docent met de leerlingen.

Verdiepen met SIGA

SIGA, onderdeel van Klimaatschaal, is een genormeerde signaleringslijst voor het signaleren van probleemgedrag. De leerling geeft een zelfbeoordeling van zijn gedrag en de docent beoordeelt het observeerbare gedrag van de leerling.

De factoren die bevraagd worden:

 • Negatief zelfbeeld / teruggetrokken gedrag
 • Faalangst in het omgaan met taken
 • Impulsief gedrag
 • Oppositioneel gedrag
 • Motivatie voor leren
 • Depressieve gevoelens.

De SIGA helpt bij het nadenken over mogelijke oorzaken van de gesignaleerde problematiek en geeft voorbeelden van interventies en instrumenten die je kunt inzetten.

Aan de slag

Klimaatschaal/SIGA is volledig digitaal, ook in de analyses en dus zeer gemakkelijk in gebruik. Daarnaast krijg je direct digitale feedback met suggesties voor groeps- of leerling-interventie. Het biedt ondersteuning bij het interpreteren van de scores. Hierdoor weet je meteen wat je kunt doen om de sfeer te verbeteren.

Actiepunten en tips

Je vult het Actieverbeterplan in of noteert je actiepunten in het groepsplan. Je kunt tips voor sfeerversterkers en groepsactiviteiten opdoen in een van de Handelingswijzers. Nadat je gewerkt hebt aan het groepsproces en specifieke leerlingen aandacht en zorg hebt gegeven, meet je de situatie in de groep opnieuw. Geweldig als blijkt dat de sfeer verbeterd is!

Valide en betrouwbaar

Klimaatschaal en SIGA zijn genormeerde, betrouwbare en valide meetinstrumenten. Het ondersteunt de docent bij het inschatten van de sfeer in de groep en reikt actiepunten aan voor verbetering. Klimaatschaal/SIGA is positief beoordeeld door de COTAN en veelzijdig inzetbaar. Hoe en wat je wilt meten, bepaalt of je hem een keer, twee keer of vaker afneemt.

Klimaatschaal en SIGA samengevat

 • geschikt voor de bovenbouw PO, het VO, SO, VSO en het MBO
 • voor het meten van het pedagogisch klimaat in de klas
 • inzicht in de interactie tussen leerkracht en leerlingen (onderling)
 • Tips voor sfeerversterkers en groepsactiviteiten
 • Valide, betrouwbaar en genormeerd meetinstrument
 • Met SIGA signaleer je probleemgedrag van een leerling

Meer weten of interesse?

Neem gerust contact met ons op door te mailen, bellen of door het formulier hiernaast in te vullen. We helpen je zo snel mogelijk verder.