MyHBM en MyHBM Young

Human Being Management in beeld

Met de resultaten van de ACT-meting krijg je als leerkracht en leerling inzage in jouw onbewuste ontwikkelkansen én talenten. Daarnaast geeft ACT inzicht in de patronen die zowel effectief als ineffectief gedrag teweeg brengen.  Daarmee is ACT ondersteunend aan de professionele ontwikkeling.

Lees meer

Aan de slag

De ACT-meting bestaat uit twee delen. Allereerst worden uit 8 beelden 4 voorkeursbeelden gekozen. De keuze voor een beeld is gebaseerd op beleving en gaat daarmee voorbij aan cognitie. Vervolgens worden uit 24  gedragscompetenties 10 competenties gekozen die de deelnemer het meest bij zichzelf vindt passen. Afhankelijk van het niveau van de deelnemer varieert het taalgebruik van de gedragscompetenties.

De resultaten worden in een uitgebreide rapportage met uitleg gebundeld. In deze rapportage staan onder andere een beschrijving van de aanwezige kwaliteiten, onbenut talent en (on)bewuste drijfveren. De ACT-meting wordt ingezet als middel voor het voeren van het goede gesprek over ontwikkeling van talent.

Geen goed of fout, wel een blauwdruk

De resultaten van de ACT-meting zijn geen algehele waarheid. Er wordt geen  gebruik gemaakt van scores, er is geen goed of fout en dit wordt als verfrissend ervaren! Wel geeft de combinatie van keuzes (beelden en gedragscompetenties) inzicht in de mate waarin zichtbaar gedrag gelijk is aan de natuurlijke innerlijke drijfveren. Komen deze overeen? Dan lijkt het gedrag aan te sluiten op de natuurlijke talenten van de deelnemer. Is er veel verschil zichtbaar? Dan wijst dit op een hoge mate van aangeleerd gedrag. Aangeleerd gedrag kan ook zeker effectief zijn! Echter zien we vaak dat dit onder druk tot minder (werk) plezier kan leiden en meer energie kan kosten.

Door dit inzicht kan (begeleiding van) talentontwikkeling veel gerichter, sneller en effectiever plaatsvinden. Het gevolg? Je gaat meer vanuit je natuurlijke talent werken. Dit geeft meer (werk) plezier wat tegelijkertijd bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid.

Op groepsniveau

Op groepsniveau heeft ACT een teamfunctionaliteit die het inzicht biedt hoe men op elkaar aansluit, wie waar goed in is, maar ook wat de eventuele valkuilen zijn die naar voren komen zodra er druk ontstaat. Door het werken met de ACT-meting op groepsniveau komen verschillen en overeenkomsten aan de oppervlakte, ontstaat er wederzijds begrip voor elkaars gedrag én weet je hoe je elkaars energiebronnen kunt versterken.

Goed om te weten

MyHBM

• 23 t/m 70 jaar
• Meet zichtbaar talent én potentieel talent
• Valide en betrouwbaar
• Hoge klanttevredenheid

MyHBM Young

• 10 t/m 23 jaar
• Meet zichtbaar talent én potentieel talent
• Valide en betrouwbaar
• Hoge klanttevredenheid

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op door te bellen, mailen of door het formulier hiernaast in te vullen. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.