SCOL - Hoe werkt het

Planmatig werken, signaleren en monitoren

Met de SCOL, de LeerlingSCOL en de Veiligheidsmonitor signaleer je of een leerling extra aandacht nodig heeft en werk je planmatig aan de verbetering van sociale competentie, welbevinden en veiligheid in je groepen en op school. Op bestuursniveau monitor je de ontwikkelingen van de diverse scholen.

Analyse met de SCOL

De SCOL biedt je handvatten om aan de slag te gaan met de resultaten en het trekken van conclusies met behulp van:

  • leerlijnen, handelingsadviezen en de overzichten die voor jou van belang zijn
  • het geven van een signaal bij opvallende resultaten
  • op resultaten gebaseerde overzichten die je het beste kunt gebruiken

Maar de SCOL schrijft niet voor wat je moet doen. Jij bent en blijft de professional.

Landelijke én eigen normen

In de SCOL kun je de resultaten vergelijken met de landelijke norm of met de eigen ambitie (de schoolstandaard) van de school. Daarnaast geeft de SCOL inzicht in de verdeling van de resultaten binnen de school en de groepen. In alle overzichten is deze informatie verwerkt en kun je wisselen tussen de landelijke norm en schoolstandaard.

Bepaal zelf je schoolstandaard

De schoolstandaard bepaal je zelf en kan je vastleggen in de SCOL. Je resultaten vergelijk je daarmee. Ter ondersteuning voor het vaststellen van de schoolstandaard berekent de SCOL de grensscores van de school, de grens tussen de 25% laagst scorende leerlingen en de 75% hoogst scorende leerlingen en de mogelijkheid om deze als schoolstandaard over te nemen en bij te stellen.

SCOL samengevat

  • geschikt voor zowel PO als SO
  • vergelijk resultaten met de landelijke norm of met de schoolstandaard
  • breng de verdeling van de school- en groepspopulatie in beeld
  • breng op bestuursniveau de resultaten van scholen en scholenclusters in beeld
  • valide, betrouwbaar en genormeerd meetinstrument
  • afname zowel in het najaar als in het voorjaar wenselijk
  • wetenschappelijk onderbouwd door de CED-Groep